Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Profesjonalny, kompetentny i dostępny cenowo

 

Proponujemy Państwu pełnienie roli Inspektora Ochrony Danych przez wykwalifikowanych, doświadczonych i profesjonalnych konsultantów i radców prawnych Blue Energy.

Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio najwyższemu kierownictwu administratora – czyli Państwa zarządowi i odpowiada za:

 • zapewnienie wiedzy dla organizacji:
  • informowanie administratora i pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia ODO oraz innych przepisów,
  • szkolenie pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych,
  • wsparcie w zakresie technik budowy zabezpieczeń i środków technicznych wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w celu minimalizacji ryzyka przetwarzania.
 • monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz wewnętrznych regulacji organizacji:
  • przeprowadzanie audytów w zakresie realizacji wymagań,
  • wskazywanie zaleceń dla organizacji i monitorowanie ich realizacji,
  • zarządzania incydentami,
 • reprezentację administratora w kontaktach:
  • z osobami, których dane przetwarzamy, w celu realizacji ich wniosków i zapytań,
  • organem nadzorczym czyli PUODO, w celu współpracy z Urzędem.

 

Sprawdź czy musisz mieć Inspektora Ochrony Danych!

Jeśli przetwarzasz dane osobowe (jesteś administratorem lub procesorem) i:

 • jesteś organem lub podmiotem publicznym, lub
 • twoja główna działalność polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres, lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę, lub
 • twoja główna działalność administratora lub procesora polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych osobowych szczególnych kategorii (np. o stanie zdrowia) oraz danych o wyrokach skazujących za przestępstwa,

to musisz powołać Inspektora Ochrony Danych lub skorzystać z naszej oferty.

 

Gwarantujemy Inspektora Ochrony Danych posiadającego:

 • odpowiednią wiedzę (radca prawny, konsultant ds. ochrony danych osobowych, konsultant ds. bezpieczeństwa organizacyjnego i teleinformatycznego),
 • doświadczenie praktyczne (nabyte w kilkuset projektach dotyczących przetwarzania danych osobowych),
 • platformę informatyczną wspierającą wdrożenie wymagań oraz zarządzanie zmianą,
 • umiejętności szkoleniowe i interpersonalne niezbędne w kontaktach z pracownikami nie będącymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i przetwarzania danych,
 • zastępców, zapewniających praktycznie nieprzerwaną dostępność

 

Do naszych zadań należeć będzie:

 • zapewnienie ciągłej zgodności z RODO,
 • nadzorowanie opracowywania, tworzenia i aktualizacji regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych
 • prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • utrzymywanie w aktualności Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • kontakty z organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych i informowanie o wymaganiach,
 • realizacja audytów stanu ochrony danych osobowych
 • wydawanie zaleceń, wsparcie w realizacji i ich monitorowanie,
 • nadzór nad procesem powierzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom
 • nadzór nad procesem oceny skutków dla ochrony danych osobowych i analizy ryzyka
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych oraz osób, których dane dotyczą
 • nadzór nad procesem obsługi naruszeń ochrony danych osobowych,
 • opiniowanie dokumentów, w tym umów powierzenia.

 

Dodatkowo możemy:

 • zaprojektować system bezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym i teleinformatycznym,
 • wdrożyć proces zarządzania podatnościami dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe,
 • udostępnić narzędzia wspierające proces analizy podatności,
 • wdrożyć zabezpieczenia teleinformatyczne i bezpieczeństwa fizycznego,
 • wesprzeć w niezbędnych modyfikacjach systemów IT,
 • przeprowadzać okresowo testy systemów (audyty i pentesty).

 

Jesli jesteś zainteresowany kompleksowym wdrożeniem wymagań RODO, zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami. Czytaj więcej...