Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

banner 8 2

 

 

 

 

 

Blue Energy Sp. z o.o. jest uznaną firmą doradczą, specjalizującą się w:

- optymalizacji funkcjonowania organizacji: strategia, procesy, Lean Management,

- bezpieczeństwie organizacji: systemy bezpieczeństwa, ciągłość działania,

- bezpieczeństwie teleinformatycznym: testy penetracyjne, zabezpieczenia, plany i testy ciągłości,

- zarządzaniu projektami i procesami,

- i inne.

Chcemy umocnić naszą pozycję rynkową zbudowaną w oparciu o doskonałą relację jakości i ceny realizowanych projektów poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B łączącego naszą Spółkę z Klientami.

System B2B powstał w celu zapewnienia jeszcze lepszej komunikacji z Klientami Spółki oraz wsparcia w procesach świadczenia usług. Umożliwi zautomatyzowanie zarządzania projektem oraz dokumentacją poprzez informatyzację:

  1. Proces sprzedaży usług
  2. Proces podpisania umowy
  3. Proces planowanie i realizacji projektu
  4. Proces odbiorów cząstkowych i ostatecznych
  5. Proces audytu i analizy
  6. Proces bieżącej komunikacji

Nasi Klienci będą mogli nieodpłatnie wykorzystywać system, co w znaczący sposób usprawni realizacje projektu doradczego oraz w pozytywny sposób wpłynie na wdrożenie jego produktów i utrzymanie trwałości zmian.

Proces sprzedaży w systemie B2B będzie obejmował ocenę potrzeb Klientów, kalkulację i negocjacje ceny. Negocjacje zapisów umowy, opiniowanie prawne i merytoryczne, podpisanie umowy z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, będzie wspierane przez proces podpisania umowy.

Po podpisaniu umowy system będzie wspierał proces planowanie i realizacji projektu – obejmujący podział i przydzielania zadań, harmonogramowanie i utrzymanie kalendarza projektu, raportowanie i zarządzanie ryzykiem projektowym.

Klient poprzez dostępne w systemie kokpity menadżerskie i rejestry będzie mógł śledzić postępy projektu i zarządzać zadaniami i produktami prac. System wspiera rozpowszechnianie i zarządzanie dokumentacją, a Klient ma możliwość  odbiorów cząstkowych i ostatecznych poprzez opiniowanie wewnętrzne. System wspiera proces rozliczeń i fakturowania.

Istotną funkcjonalnością z punktu widzenia naszych Klientów jest automatyzacja procesu audytu i analizy – obejmujący planowanie, realizację audytu z wykorzystaniem geoloklizacji. Moduł będzie usprawniał pozyskanie i kolekcję danych, analizę oraz raportowanie i zarządzanie rekomendacjami.

Osią systemu będzie moduł bieżącej komunikacji – obejmujący zgłoszenia Klientów wraz z przydziałem kategorii i śledzeniem historii, możliwością zgłaszania propozycji usprawnień i incydentów oraz niezgodności z wykorzystaniem geolokalizacji.

Jesteśmy przekonani, że nasz system B2B w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia efektywności naszych projektów i będzie istotnym ułatwieniem dla naszych Klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz nawiązania współpracy!

Stopka 8 2