Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

    BPM urlop
Delegacja i urlopy
Użyteczne narzędzia wspierające
codzienne procesy organizacji!

Moduł Urlopy wspieraja przebieg procesu planowania i udzielania urlopów oraz innych nieobecności wynikających zarówno z wymagań Prawa Pracy jak i innych umów wspołpracy.

Moduł Delegacja wspiera proces planowania. udzielenia i rozliczenia delegacji krajowej i zagranicznej.

Urlopy

BPM Urlopy to modół wspierający:

  • planowanie urlopów w organizacji,
  • wnioskowanie o planowy i pozaplanowy urlop lub nieobecność,
  • zatwierdzanie urlopu oraz mechanizm zastępstw,
  • modyfikowanie zatwierdzonych urlopów,
  • rejestrowanie innych nieobecności,
  • raportowanie.

System jest zintegrowany z większością systemów kadrowych.