Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

BPM faktura

  

Obieg faktury i zapotrzebowania  

   

Obieg dokumentów kosztowych, to chyba najczęstszy po zarządzaniu korespondencją powód wdrażania systemów elektronicznego obiegu dokumentów (EOD, DMS, BPM). 

Dokumenty kosztowe towarzyszą nam w naszym życiu zawodowym, dzieląc z nami trudy dnia.

Niestety czasem się gubią, czasem razem z nami udają się na urlop, czy chorują, co spędza sen z powiek osób odpowiedzialnych za stronę księgową naszej organizacji.

Opis

BPM wspiera cały proces przetwarzania dokumentu od momentu:

  • rejestracji - jako dokumentu przychodzącego, w ksiązce korespondencji lub w formie faktury elektronicznej, przez
  • skanownie i OCR (rozpoznawanie tekstu), dalej
  • dekretację na osoby odpowiedzilane, później
  • rozpisanie, na MPK (miejsca powstawania kosztów - centra kosztowe, projekty) w przypadku faktur kosztowych, PZ w przypadku magazynowych i odpoiwiednio dla remontowych, inwestycyjnych, itp.
  • zatwierdzanie odpowiednich typów kosztów i odpowiednich progów wartościowych, aż do
  • ksiegowania.

Co więcej zachecamy naszych Klientów do wdrazania procesu zatwierdzania zapotrzebowania, który w znaczący spośób przyśpiesza pracę z dokumentem księgowym, jak również procesów płatności zintegrowanych z systemami bankowymi, co wpływa na optymalizacje płynności.