Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

BPM Risk 
Najlepsza platforma
wsparcia procesu zarządznia ryzykiem!

RISK to zaawansowana platforma wspierająca analizę ryzyka. Jest kompleksowym narzędziem wykorzystywanym przez największe przedsiębiorstwa i instytucje w Polsce. Ma zastosowanie w analizie ryzyka strategicznego, operacyjnego – ERM i GRC, bezpieczeństwa informacji - ISO  27001, ciągłości działania - ISO 22301, ryzyka zarządzania projektami. Jest znakomitym narzędziem umożliwiającym wdrożenie praktyk zawartych w ISO 31000, COSO itp.

Wstęp

System BPM jest w pełni zgodny ze standardami zarządzania ryzykiem (ISO 31000 oraz COSO) zapewniająca wsparcie dla całego procesu zarządzania ryzykiem. Powiązanie z audytem i kontrolą wewnętrzną pozwala na planowanie audytów w oparciu o rankingu ryzyk, umożliwia identyfikację ryzyk ad-hoc w trakcie audytu i kontroli oraz analizę ryzyka w każdej chwili i w zakresie pożądanym z punktu widzenia zakresu audytu i kontroli wewnętrznej.

Ryzyko jest wskaźnikiem stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat lub nieść ze sobą szansę. Jest ono proporcjonalne do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia i do wielkości strat lub zysków ,które może spowodować.

Zarządzanie ryzykiem – jest to system metod i działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie organizacji i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem

Najtrudniejszym zadaniem w zarządzaniu ryzykiem jest otwarcie się na ryzyko. Oznacza to przełamanie bariery, którą ma każdy człowiek, czyli niechęci do dzielenia się wątpliwościami, zagrożeniami. Ludziom wydaje się, że ten kto identyfikuje ryzyko, jest słabym pracownikiem, menadżerem, gdyż nie radzi sobie z powierzoną mu pracą.

Nic bardziej mylnego, umiejętność identyfikowania zagrożeń, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie organizacji oraz szans stanowiących podstawę optymalizacji i podnoszenia efektywności, to podstawa dobrego zarządzania.

Należy zastanowić się, co tak naprawdę jest celem zarządzania ryzykiem? Otóż jest nim zbudowanie świadomości organizacji na temat zagrożeń, ich skutków oraz mechanizmów przeciwdziałania. Jest nim również umiejętność odszukania potencjałów do doskonalenia naszej działalności i ich wykorzystania.

Wielu ekspertów od zarządzania ryzykiem popełnia podstawowy błąd, realizując analizę ryzyka samodzielnie, bojąc się niezrozumienia ludzi. Brak zaangażowania pracowników w zbieranie danych, ocenę oraz planowanie działań jest niewłaściwe i na pewno nie pomoże w budowaniu świadomości pracowników. Zarządzanie ryzykiem jest realizowane dla ludzi w celu wskazania zagrożeń ich oceny i umożliwienia, zaplanowania działań, więc partycypacja w całym procesie jest wymagana.

W celu zaangażowania większej liczby osób w zarządzanie ryzykiem wdrożyć narzędzie BPM Risk.

 

Metody zarządzania ryzykiem

  

Ważnym elementem zarządzania ryzykiem jest zastosowanie odpowiedniej metody. Odpowiedniej, czyli takiej, która umożliwi w prosty sposób zebranie niezbędnych informacji, ocenę oraz zaplanowanie działań. Należy pamiętać, aby metoda była dostosowana do potrzeb danej organizacji i nie była przewymiarowana.

Z pomocą przychodzą tu międzynarodowe standardy i metody takie jak:

 • COSO II – które jest kompletnym standardem postrzegającym zarządzanie ryzykiem w trzech wymiarach: strategii i działalności organizacji, jej struktury organizacyjnej oraz procesu zarządzania ryzykiem od ustalenia kontekstu i identyfikacji, aż po komunikację i monitorowanie.
 • ERM – Enetrprise Risk Management – który postrzega ryzyko jako nieodłączny atrybut każdego działania organizacji (procesów i projektów) i jest podstawą do podejmowania decyzji biznesowych, stając się integralną częścią zarządzania organizacją.
 • GRC - Governance Risk Compliance – rozszerza podejście do ryzyka prezentowane w ERM o zgodność wymaganiami prawnymi oraz ład wewnętrzny.
 • ISO 31000 – to zasady i wytyczne do budowania mechanizmów zarzadzania ryzykiem organizacji.
 • ISO 27005 – poświęcona ryzyku w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.
 • I wiele innych standardów.

W tej wielości norm, standardów i wytycznych należy pamiętać o zdrowym rozsądku i dostosowaniu metody do własnych potrzeb, a w tym celu warto wykorzystać skalowalne narzędzie BPM Risk.

 

Integracja zarządzania ryzykiem

  

Częstym błędem jest odseparowanie zarządzania ryzykiem i traktowania go jak odrębnej wyspy. Przecież w naszych organizacjach funkcjonują już systemy zarządzania procesami, zarządzanie projektami, zarządzanie celami, kontrola i audyt wewnętrzny, które z jednej strony są doskonałym źródłem danych do analizy ryzyka, a z drugiej strony analiza ryzyka dostarcza nam wiedzy na temat zagrożeń, podatności i potencjałów dla tych obszarów.

Jeżeli w organizacji nie zastosujemy podejścia zintegrowanego, to wcześniej, czy później zmęczymy naszych pracowników pytaniami, nieintegrowanymi wycinkowymi działaniami, a może nawet sprzecznymi decyzjami.

Zapewnij wsparcie narzędzia BPM Risk, aby zapewnić integracje zarządzania ryzykiem z zarządzaniem organizacją.

  

Dlaczego BPM Risk?

 1. Pomoże przekonać ludzi, że warto się otworzyć i krytycznie spojrzeć na to co się robi.
 2. Zapewni metodę dostosowaną do wielkości organizacji i złożoności działań realizowanych przez organizację.
 3. Integruje zarządzanie ryzykiem z tymi systemami, które organizacja posiada i działają skutecznie.
 4. Wspiera terminowość, analizę i planowanie z ludźmi i dla ludzi.
 5. Umożliwia bieżącą analizę online.
 6. Wbudowany mechanizm raportujący pozwala na pełną informacje na temat zagrożeń, skutków, prawdopodobieństwa, analizy ryzyka, wyznaczonych działań i ich realizacji na wszystkich szczeblach przeprowadzonej analizy.

Dodatkowe informacje o BPM RISK - czytaj więcej...