Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

BPM ciaglosc3
Moduł Ciągłość Działania -
automatyzacja BIA, BCM, BCP

 

System jest przebojem rynkowym wykorzystywanym przez szeroką grupę Klientów dbających o zapewnienie ciągłości realizowanych procesów.

Umożliwia wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania ciągłością działania opartego o wymagania normy ISO 22301 i dobre praktyki zarządzania kryzysowego. 

Doskonale sprawdza się również w zakresie zarządzania Infrastrukturą Krytyczną.

Opis

Moduł wspiera:

 • inwentaryzajcę aktywów:analizę krytyczności procesów - BIA,
  • procesów,
  • projektów,
  • zasobów,
  • usług.
 • identyfikację zagrożeń,
 • analizę ryzyka,
 • plan zarządzania ryzykiem,
 • projektowanie i testowanie planów awaryjnych,
 • audyt i kontrolę wewnętrzną,
 • zarządzanie incydentem i sytuacją kryzysową,
 • zarządzanie dokumentacją,
 • zarządzanie zadaniami,
 • raportowanie.

System jest zintegrowany z modułami do: