Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

 

ciaglosc

"Kiedy narusza się porządek,
  traci się ciągłość."
 Robert Ludlum

Zapewnienie ciągłości działania organizacji polega na umożliwieniu skutecznej realizacji planów strategicznych.

Poprzez analizę kluczowych procesów i zaangażowanych w nie zasobów, poznajemy punkty krytyczne, najbardziej narażone na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne. Podstawą metodyczną wdrożenia zarządzania ciągłością działania (BCP, BCMS) jest ISO 22301 oraz dobre praktyki z zakresu zarzadzania kryzysowego i budowy planów awaryjnych.

Wstęp

Zarządzanie Ciągłością Działania (ang. Business Contuinity Management) oznacza szereg działań związanych z analizą, planowaniem, monitorowaniem i działaniem w kontekście sytuacji kryzysowej.

Sytuacją kryzysową nazywamy niespodziewane, niekontrolowane i nagłe zdarzenie mające wpływ na prowadzoną działalność.

Zachowanie ciągłej działalności staje się istotą wielu organizacji, niezbędną do osiągania celów biznesowych. Firmy usługowe, uczestnicy łańcucha dostaw, logistyka, producenci, outsourcerzy, online gokken, telekomunikacja, informatyka, energetyka, instytucje użyteczności publicznej, bankowości i finanse, a tak naprawdę każdy przedsiębiorca i każda organizacja administracji publicznej, powinni zastanowić się nad zapewnieniem ciągłości działania.

Nikt z nasz nie działa w próżni. Nasze działania uzależnione są od działań innych. W swojej działalności potrzebujemy dostaw, mediów, informacji, komunikacji, odbiorców produktów i usług. Przerwanie tego łańcucha staje się istotnym problemem dla wielu uczestników rynku, a często również dla społeczeństwa.

Blue Energy realizuje szereg działań związanych z zapewnieniem ciągłości działania:

- audyty ciągłości działania,

- audyty łańcucha dostaw,

- analizy ciągłości działania i ryzyka

- wsparcie we wdrożeniu systemu zarządzania ciągłością działania,

- projektowanie planów awaryjnych i odtworzeniowych,

- testowanie planów awaryjnych i odtworzeniowych,

- budowanie świadomości poprzez gry sztabowe,

- wsparcie systemu narzędziami informatycznymi (BPM).

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!