Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

KRI

Interoperacyjność to zdolność
współdziałania wszystkich
systemów teleinformatycznych
z rejestrami publicznymi Urzędu.

Zapewnia wyższe bezpieczeństwo i dostępność zgromadzonych danych, a także prowadzi do sprawniejszej obsługi klientów.

Opis

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności precyzyjnie określa wymagania dotyczące rejestrów i systemów teleinformatycznych. Te muszą być zarządzane z uwzględnieniem ich funkcjonalności, niezawodności […] przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i metodyk.