Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

pentesty
   
"Bez testowania, nie ma spania :)"
   
  
Testy penetracyjne to testy infrastruktuly teleinformatycznej: sieci, systemów i urządzeń. Jest to ocena bezpieczeństwa systemów operacyjnych, sieciowych, serwerów usługowych pod względem zarządzania i monitorowania, jak również weryfikacja konfiguracji pod kątem zapewnienia wymaganego poziomu poufności i integralności danych.

Opis

Testy penetracyjne swoim zakresem obejmować mogą:

  • sieć teleinformatyczną obejmująca urządzenia sieciowe,
  • systemy wystawione na zewnątrz sieci,
  • systemy informatyczne wewnętrzne,
  • systemy automatyki przemysłowej SCADA,

Podczas wykonywania testów penetracyjnych posługujemy się własną metodyką testowania bazującą na  metodyce OWASP oraz własnych doświadczeniach. Testowanie dzielimy na obszary, w ramach których wykonujemy kolejno zaplanowane testy, informacje zebrane podczas każdego z etapów wykorzystywane są w etapach kolejnych. Testy penetracyjne symulują działania rzeczywistego napastnika i jest to baza na której opiera się metodyka, zamiast więc sztywnego planu testów można podać obszary testowania i stosowane techniki oraz narzędzia, które dobierane są w zależności od potrzeb.

Chcesz przeczytać więcej na temat testów, zapraszamy na naszą stronę poświęconą bezpieczeństwu!

BLUEsec.pl