Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

Lean idea

"70% naszych decyzji zakupowych
  podejmujemy w oparciu o to,
  jak jesteśmy traktowani jako ludzie,
  a tylko 30% bazuje na właściwościach produktu."
  John McKean

Sprzedaż to umiejętność efektywnej komunikacji. To od niej zależy, czy Klient będzie miał szansę poznać nasz produkt, czy usługę. To ona pozwala zminimalizować ryzyko związane z zakupem oraz odpowiedzieć na własciwe potrzeby i oczekiwania.

Opis

Audyt sprzedaży polega na wskazaniu silnych i słabych stron w obszarze organizacji sprzedaży. W ramach prac audytowych identyfikujemy podatności doskonalenia pracy handlowców i organizacji sprzedaży. Podczas audytu analizujemy zrówno wyniki, strukturę organizacyjną, dokumentację, przperowadzamy obserwację pracy i analizę technik sprzedaży.

Audytem obejmujemy: zarówno szczebel kierowniczy, poszczególnych handlowców / doradców, trenerów, coachów.