Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

CSR

  
"Być człowiekiem
  to właśnie być odpowiedzialnym."
  Antoine de Saint-Exupéry

Zapewnienie właściwych wyników finansowych jest podstawowym wyzwaniem zarządzających przedsiębiorstwem. Wdrażanie zmian, nowych projektów, inwestycje, ale również codzienna działalność, powinny być realizowane w sposób jak najbardziej efektywny. Nie wyklucza to jednak myślenia społecznie odpowiedzialnego.

Opis

Odpowiedzialność społeczna biznesu to idea promująca aktywność gospodarczą opartą na uwzględnianiu interesów: pracowników, właścicieli i społeczności lokalnej.

Podczas podejmowania decyzji biznesowych warto zastanowić się nad ich oddziaływaniem w kontekscie interesów pracowników i społeczności lokalnej. Każda zmiana, optymalizacja, inwestycja, czy projekt powinna uwzględniać interesy wskazanych grup. Często niewielkie modyfikacje, nie odbiją sie negatywnie na wynikach, a mogą przysporzyć zadowloenia i partycypacji pracowniczej oraz okażą się okazją do pozytywnego oddziaływania na społeczność lokalną.

Z pomocą przychodzi nam norma ISO 26000, która jest zbiorem dobrych praktyk w zakresie CSR. Opracowywana i wdrażana podczas projektu strategia CSR jest jedną z funkcjonalnych strategii biznesowych. Ma być jasną deklaracją zarządzających, że organizacja przyjmuje filozofię odpowiedzialnego biznesu i wszelka działalność gospodarcza będzie podlegała analizie pod kątem interesów społeczności lokalnej, pracowników i właścicieli.