Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

Lean

    
  Demokryt

ITIL, ISO 20000, COBIT, ISO 27001, ISO 22301, TOGAF, i wiele innych standardów zarządzania obszarem teleinformatyki, mnogość wykorzystywanych systemów i technologii powodują często potęgowanie ilości pracy wykonywaneh przez pracowników działów IT oraz chaos wśród użytkowników IT. Rosnąca liczba procedur, instrukcji, nadmiarowe zakupy, niewykorzystane systemy i sprzęt, brak świadomości użytkowników powodują wzrost kosztów funkcjonowania organizacji.

Jeśli zastanawiasz się nad:

  • obniżką kosztów,
  • wzrostem efektywności ludzi i zasobów materialnych,
  • osiągnięciem lepszej jakości i organizacji pracy

powinieneś pomyśleć o wdrożeniu Lean IT w swojej firmie. 

Opis

W tej metodzie zarządzania główny nacisk kładzie się na zidentyfikowanie potrzeb Klienta - użytkownika biznesowego i dostosowanie technologii oraz funkcjonalności. Lean to zgodnie z definicją odchudzanie, upraszczanie bez utraty wartości dla użytkownika, poprzez eliminowanie:

  1. Nadfunkcjonalność – eliminowanie nadmiernych i niewykorzystanych zasobów
  2. Zapasy - związane z utrzymywaniem nadmiarowego sprzętu
  3. Zbędny ruch - realizowanie czynności nie dających wartości
  4. Dostawa usług IT - zapewnienie odpowiednich procesów dla usług IT
  5. Niewykorzystana kreatywność i kompetencje pracowników
  6. Naprawy i przeróbki
  7. Braki

Eliminacja działań będących marnotrawstwem to źródło poprawy wyników organizacji oraz zwiększenia poziomu zadowolenia użytkowników i pracowników IT. Ponadto Lean koncentruje się na potencjale tkwiącym w pracownikach (stanowią źródło wiedzy o procesach), budując z nimi system ciągłego doskonalenia procesów eliminujących marnotrawstwa, podnoszenia jakości technologii IT, czy zwiększania bezpieczeństwa informacji i ciągłości w przedsiębiorstwie.