Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

optymalizacja

"Nie należy lekceważyć drobnostek,
  bo od nich zależy doskonałość."
  Michał Anioł

Mechanizmy rynkowe, wzrost podaży, premiują potrzeby Klienta i stawiają go w centrum zainteresowania biznesu. Konkurencja i dążenie do zapokojenia coraz to nowych potrzeb Klienta w lepszy, efektywniejszy sposób, wymuszaja na organizacjach ciągłą zmianę. Czas kryzysu pokazał, że tylko Ci którzy opanowali zarządzanie zmianą osiągają sukces i potrafia go wykorzystać do ekspansji.

Opis

Optymalizacja organizacji musi charakteryzować się jasno zdefiniowanymi celami, w każdej organizacji cele te mogą się różnić, ale muszą być zbieżne z kierunkami strategicznymi. Najczęściej optymalizacja prowadzona jest z następujących perspektywach:

  • Czasu trwania: procesu, zadań, czynności,
  • Skuteczności przepływu informacji w procesie,
  • Jakości realizowanych zadań, zarówno dla klienta zewnętrznego jak i wewnętrznego,
  • Stopnia skomplikowania procesu - łatwości jego wykonania dla często zmieniającej się kadry pracowników,
  • Efektów cząstkowych procesu, produktów,
  • Podatności na zakłócenia- tzw. stabilność procesu,
  • Zaangazowania zasobów np. kadrowych,
  • Kosztów realizacji zadań.