Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

strategia
"Dobry plan
  konsekwentnie wykonany dzisiaj,
  jest lepszy,
  niż idealny plan wykonany jutro."
  George Patton

Strategia to okreslenie celów, do których zmierza organizacja oraz sposobu ich realizacji. Jest to przepis na efektywne wykorzystanie zasobów organizacji. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie organizacji bez określenia celu i wskazania sposobu realizacji.

Opis

Dokonanie tego nie jest rzeczą łatwą. Nalezy zastanowić sie czym dysponujemy (silne i słabe strony)  oraz wskazać jak odnajdujemy sie na rynku w otoczeniu (szanse i zagrożenia). Oczywiście poza analizą SWOT, możemy wykonac szereg dodatkowych analiz np. PEST, audyt organizacyjny itp., które wskażą potencjał organizacyjny i rynkowy.

Nastepnie po dokonaniu analiz należy opracować plan strategiczny - strategię rozwoju, która bedzie zawierała cele wraz ze sposobem ich realizacji i pomiaru. Pamiętajmy, że istnieje wiele sposobów zachowań: naśladownictwo, innowacyjność, walka cenowa itp. Musimy wybrać właściwą dla naszego rynku i możliwości. Poniżej przedstawiamy ogólną architekturę strategii.

Istotą strategi jest okreslenie dokad zmierzamy, ze wskazanymi inicjatywami / zadaniami, które powodują realizacje celów. Nalezy pamietać iż realizacja celu wymaga opomiarowania i weryfikacji, tu z pomoca przychodzi nam analiza wskaźnikowa, BSC itp.