Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

Proces

  "Działanie bez myślenia
   jest jak strzelanie bez celowania."
   Bertie Charles Forbes

W tradycyjnym ujęciu funkcjonowania organizacji pierwszoplanową rolę odgrywają zadania przyporządkowane konkretnym jednostkom organizacyjnym. Skupiają się one tylko i wyłącznie na zadaniach im powierzonych i nie rozpatrują swojej działalności w ramach organizacji, jako elementu stanowiącego część wartości dodanej organizacji. Niezależnie od tego czy rozpatrujemy perspektywę wartości dodanej dla organizacji czy też dla klienta finalnego, każda komórka organizacyjna oraz zadania przez nią wykonywane są ważne dla osiągnięcia ostatecznego zysku organizacji (lub zysku dla klienta).

Opis

W celu usprawnienia funkcjonowania organizacji należy rozpatrywać realizację działań jako uporządkowany ciąg wykonywanych prac, które w dodatku są wzajemnie powiązane. Właśnie taki uporządkowany logicznie zespół realizowanych zadań stanowi proces biznesowy będący podstawą do analizy funkcjonowania.

Procesy są podstawą funkcjonowania każdej organizacji i każda organizacja bierze udział w realizacji procesów biznesowych rozumianych jako ciąg działań w wyniku którego, powstaje określony efekt stanowiący konkretną wartość dodaną dla funkcjonowania organizacji.

Podzczas optymalizacji warto wykorzystać narzędzia informatyczne wspierające: