Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

    projekty 
Zarządzanie projektami polega na
właściwym realizowaniu rzeczy właściwych!

Osiągnięcie sukcesu przez organizację wymaga realizacji działań rozwojowych, przy wykorzystaniu skończonych zasobów, takich jak: pracownicy, technologie, wiedza, środki finansowe. Właściwy sposób realizacji gwarantuje dopasowana do stopnia złożoności działań oraz struktury organizacyjnej metodyka zarządzania projektami.

Coraz częściej jednak od odpowiedzi na pytanie: „Jak właściwie realizować?" , staje się pytanie „Co realizować?". W naszych organizacjach wiele czasu i zasobów jest marnotrawione na realizację rzeczy niewłaściwych, działań pozornych, nie przynoszących organizacji wartości dodanej. Dlatego właściwy dobór projektów poprzez zarządzanie portfelem projektów, staje się często istotniejszą kwestią.

Opis

Kierownicy projektów mają do dyspozycji wiele międzynarodowych metodyk, zarządzania projektami: PRINCE2, PMI, TenStep itp., wszystkie z nich wymagają osadzenia w danej kulturze organizacyjnej. Tu z pomocą przychodzą konsultanci Blue energy, którzy wesprą Państwa w zakresie:

  • budowy biura projektów,
  • opracowania i wdrażania metodyki zarządzania projektami,
  • szkoleń i coachingu,
  • zarządzania zmianą, ryzykiem i problemem w projekcie,
  • zarządzania portfelem projektów,
  • doboru narzędzi informatycznych dla wsparcia projektów.