Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

Aeo
 
  
Uprzywilejowany Przedsiębiorca

Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy unijne umożliwiające funkcjonowanie instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO  - z ang. Authorised Economic Operator) w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 kwietnia 2005 r.  oraz ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.). Przepisy zostały  ustanowione w celu zrównoważenia nowych zasad kontroli bezpieczeństwa do środków ułatwiających handel z wiarygodnymi przedsiębiorcami. Prawo UE określa mianem AEO każdego uczestnika łańcucha dostaw towarów pozawspólnotowych, który spełnił określone warunki. Warunki te, to nic innego jak szereg kryteriów, które przed przyznaniem tytułu AEO będą skrupulatnie weryfikowane przez służby celne. Kryteria oceny odnoszą się pośrednio do wybranych wymagań międzynarodowych standardów w zakresie Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (ISO 28000).  Po spełnieniu tych kryteriów służby celne UE będą miały pewność, iż przedsiębiorca AEO jest wiarygodnym partnerem i potrafi dbać o bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Opis

W 2010 roku zostały przyjęte rozporządzenia regulujące sposób przeprowadzania i dokumentowania audytów realizowanych przez Izbę Celną. Są to:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych – określające sposób przeprowadzania audytu przez upoważnione do tego organy,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym – określające zakres merytoryczny zagadnień poruszanych podczas audytu.

Najistotniejszy element stanowi załącznik do drugiego z rozporządzeń – ankieta samooceny AEO. Zawiera zestawienie wymagań związanych z międzynarodowymi standardami i dobrymi praktykami, na które przedsiębiorca powinien pozytywnie odpowiedzieć w celu uzyskania pozytywnej oceny przez audytorów.

Konstrukcja procedur i zasad postępowania umożliwiająca spełnienie wskazanych w kwestionariuszu zasad jest kluczowa do pozytywnego przejścia audytu przedstawicieli Izby Celnej.