Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

kontrola"Jeśli ktoś nie dba zbytnio o prawdę
  w sprawach drobnych,
  nie można mu ufać w sprawach
  istotnych."
  Albert Einstein

Przepisy dotyczące finansów publicznych nie eksponują korzyści, jakich może dostarczyć skutecznie wdrożona i realizowana kontrola zarządcza. Jest ona doskonałym narzędziem zarządczym i dostarcza danych do optymalizacji działania organizacji.

Z ustawy o finansach publicznych wynika jednoznacznie, że odpowiedzialność za decyzje podjęte w zakresie kontroli zarządczej spoczywa na kierującym jednostką, a więc w przypadku samorządów: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, staroście lub marszałku województwa.

Opis

"Kontrola zarządcza”  to określenie funkcjonujące od lat, na co wskazują:

● definicja zawarta w ustawie o finansach publicznych (ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów...),

● podział standardów na pięć obszarów tematycznych (środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja oraz monitorowanie i ocena).

Obowiązek ustanowienia kontroli zarządczej oznacza, że kierujący jednostką jest odpowiedzialny za wdrożenie skutecznych rozwiązań organizacyjnych i procedur oraz za zapewnienie, że są one przestrzegane w takim zakresie, jak jest to konieczne do spełnienia celów danej instytucji. Co ważne, w ramach wdrożenia kontroli zarządczej kierujący jednostką może dowolnie wybierać konkretne rozwiązania.

Szerszy opis - Wstęp do kontroli zarządczej