Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

Lean

"Właściwa miara
  pewniejsza jest od nadmiaru."
  Demokryt

Jeśli czujesz potrzebę optymalizacji, jesteś zainteresowany:

  • obniżką kosztów,
  • skróceniem czasu realizacji zamówienia,
  • osiągnięciem lepszej jakości produktu,

powinieneś pomyśleć o wdrożeniu Lean Management w swojej firmie. 

Opis

W tej metodzie zarządzania główny nacisk kładzie się na zidentyfikowanie potrzeb Klienta i wytwarzanie zgodnie z jego potrzebami. Takie zachowanie nazywamy tworzeniem „wartości dodanej”, za którą Klient chce nam zapłacić. Nie chce nam zapłacić za przeróbki, przestoje maszyn, czy magazynowanie zapasów, dlatego za pomocą odpowiednich narzędzi i technik dąży się do redukcji tych czynników bądź, jeśli to możliwe, do całkowitego ich wyeliminowania. Filozofia Lean scharakteryzowała 8 typów marnotrawstwa:

  1. Nadprodukcja – występująca jako matka wszystkich strat
  2. Zapasy
  3. Zbędny ruch
  4. Transport
  5. Niewykorzystana kreatywność i kompetencje pracowników
  6. Naprawy i przeróbki
  7. Braki

Eliminacja działań będących marnotrawstwem to źródło poprawy wyników organizacji oraz zwiększenia poziomu zadowolenia Klienta. Ponadto Lean koncentruje się na potencjale tkwiącym w pracownikach (stanowią źródło wiedzy o procesach), budując z nimi system ciągłego doskonalenia procesów eliminujących marnotrawstwa, podnoszenia jakości wyrobów czy zwiększania bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Jest to ważny krok w kierunku spłaszczenia hierarchii organizacyjnej – nadanie szerszych uprawnień oraz nowych obowiązków wykorzystujących kreatywność i kompetencje pracowników.