Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

jakosc

"Ludzie, którzy tracą czas czekająć,
  aż zaistnieją najbardziej sprzyjające
  warunki, nigdy nic nie zdziałają.
  Najlepszy czas na działanie jest teraz!"
 Mark Fisher 

Aktualizacja wymagań systemu zarządzania jakością i publikacja wydania ISO 9001:2015 ma na celu dostosowanie wymogów stawianych organizacjom do ich potrzeb i opinii związanych z poprzednim wydaniem. Jest to zmiana polegająca nie na odejściu obowiązku tworzenia konkretnych procedur, a na szerokim spojrzeniu po co funkcjonuje organizacja i czy realizuje swoje cele. Zapoznaj się z głównymi zmianami jakie mają zajść w ramach nowej normy.

Opis

Zmiana normy jest doskonałym momentem na gruntowny przegląd funkcjonującego w Twojej firmie systemu zarządzania.

Czy przystaje on do rzeczywistych potrzeb Twojej organizacji? Czy przez lata funkcjonowania systemu udoskonalił się na tyle by spełniać nowe wymagania?

Te i pewnie wiele innych pytań dotyczących nowej normy krążą w Państwa organizacji. Czas by znaleźć na nie odpowiedź i przygotować się do zmian.

Dostosowanie do nowych wymagań bądź ich wdrożenie od podstaw wymaga przeprowadzenia analizy stanu organizacji. To już nie tylko audyt wstępny/zerowy to kompleksowe spojrzenie na istotę sens i cel funkcjonowania organizacji. Na jej ład wewnętrzny, otoczenie zewnętrzne, potrzeby pracowników, model zarządzania, prowadzenie analizy ryzyka.

To na jego podstawie można uzyskać komplet danych wskazujących dalsze kroki.

Nowa norma kładzie duży nacisk na zaangażowanie pracowników i ich aktywny udział w rozwoju organizacji. Do tego jest potrzebna wiedza dotycząca systemów zarzadzania i technik zarządzania jakością.

Wymagania normy ISO 9001:20015 zwiększają znaczenie podejścia procesowego jako spójnego mechanizmu komunikacji pomiędzy różnymi systemami zarządczymi funkcjonującymi w organizacji jak np. zarządzeniem przez cele, uprawnieniami, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, ochroną środowiska. Zastosowany spójny układ normy i jednolite definicje sprawią, że łatwiej będzie integrować systemy i tworzyć spójną płaszczyznę monitorowania efektywności organizacji.

Jeśli nie boicie się zmian jesteśmy do Państwa dyspozycji. Odpowiemy na te i wiele innych Pytań, a nasi Eksperci pomogą w płynnym przejściu na kolejny stopień doskonałości.