Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

ECO

Szacunek do siebie zbudujesz
poprzez szacunek do otoczenia.

    

Każda organizacja realizuje cele strategiczne, najczęściej ukierunkowane na maksymalizację zysku, działalność charytatywną, czy też wspierającą obywatela. Należy jednak pamiętać, iż realizacja tych celów nie może odbywać się wszelkim kosztem. Liczne przepisy prawne oraz odpowiedzialność społeczna, która odgrywa istotną rolę w budowaniu wizerunku organizacji i produktów determinują podjęcie działań ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego.

Opis

System Zarządzania Środowiskiem (EMS – Environmental Management System) zgodny z wymaganiami ISO 14001 stanowi znakomite narzędzie implementacji wymagań prawnych i dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska.

System ten poddaje analizie wpływ realizowanych przez organizację procesów na środowisko naturalne oraz służy minimalizacji negatywnych zjawisk. Ukierunkowany jest na minimalizację zanieczyszczeń, spełnienie przepisów prawa oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego. Podstawowym zadaniem systemu jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób wyważony z potrzebami społeczno-ekonomicznymi.