Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

BHP

"Bo wypadek to dziwna rzecz,
  nigdy go nie ma dopóki się nie wydarzy." 
  Kubuś Puchatek (A. A. Milne)

Liczba wypadków i zdarzeń przy pracy powoduje ogromne starty związane z zdrowiem i życiem ludzkim oraz finansami przedsiębiorstw. Ma to ogromny wpływ również na ciągłość działalności biznesowej.

Przyczyny wypadków to głównie: zderzenie/ uderzenie w nieruchomy obiekt – 6108, uderzenie przez obiekt w ruchu – 4617, kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym  – 3519 oraz obciążenie fizyczne lub psychiczne – 2633.

Oczywistym jest, że ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy nie da się sprowadzić do zera, ale czy można poza konwencjonalnymi metodami zrobić coś jeszcze, żeby maksymalnie pracownika zabezpieczyć? W jaki sposób zapewnić, że wszystkie wymagania prawne oraz zasady bhp są w organizacji przestrzegane? Odpowiedzią na tak postawione pytania może być wprowadzenie do organizacji kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – systemu bhp.

Opis

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy może być oparty o wymagania i wytyczne Polskich Norm serii PN-N 18000, normy OHSAS 18001, wytycznych SCC oraz rzadziej spotykanych w naszym kraju standardów takich jak BS 8800, NPR 5001 czy wreszcie ISRS.

W Polsce przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są bardzo rygorystyczne jednak wiele organizacji nie identyfikuje ich właściwie oraz nie dekretuje poprawnie odpowiedzialności za ich wdrożenie na poszczególnych poziomach zarządczych.  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, to z definicji normy PN-N 18004:2001 część ogólnego systemu zarządzania organizacją, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie podejście do zarządzania obszarem bhp pozwala identyfikować przyczyny problemów zanim się one zmaterializują. System zapewnia, że organizacja funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem a ponadto pozwala na ustanawianie coraz wyższych wewnętrznych standardów pracy.

System zarządzania bhp to jasna i precyzyjna dokumentacja, zaangażowana i przeszkolona kadra oraz infrastruktura zabezpieczona i nadzorowana w taki sposób, aby miejsce pracy było przyjazne a sama praca zgodnie z najlepszymi dostępnymi technologiami i praktykami bezpieczna.

Zapraszamy do artykułu: Zarządznie BHP w praktyce