Home       Strefa Klienta      Praca       Kontakt    

ITET
 "Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć,
  muszę najpierw spróbować to zapisać."
  Haruki Murakami

Zarządzanie IT wymaga zrozumienia mechanizmów jego funkcjonowania. Rosnące potrzeby biznesu i organizacji, rozwój technologiczny, rozproszenie systemów i urządzeń, przy napiętych budżetach skłaniają nas do zastanowienia się nad funkcjonowaniem naszego działu IT.

Opis

Jak sprawić by IT było efektywniejsze, bardziej niezawodne, tańsze, bezpieczniejsze? W odpowiedzi na te pytania pomaga standard ISO 20000.

ISO 20000 proponuje, by w zarządzaniu strukturą IT w organizacji wprowadzić podejście procesowe. Jednocześnie standard wyjaśnia, w jaki sposób zarządzając dostępnymi zasobami, stale podnosić jakość świadczonych usług. Podstawą normy jest plan zarządzania usługami. Norma przedstawia 13 procesów podlegających wdrożeniu w organizacji. Wśród nich można znaleźć m.in.:

  • Zarządzanie Poziomem Świadczonych Usług i jego Raportowanie
  • Zarządzanie Dostępnością i Zapewnienie Ciągłości Usług
  • Zarządzanie Finansami
  • Zarządzanie Zasobami
  • Zarządzanie Bezpieczeństwem
  • Kontakt z Użytkownikami
  • Zarządzanie Incydentami
  • Zarządzanie Problemami
  • Zarządzanie Infrastrukturą

Standard ISO 20000 jest oczywisty dla dużych organizacji jak i dla firm realizujàcych usługi outsourcingu – pozwala bowiem na zapewnienie zgodności realizowanych procesów i usług z oczekiwaniami Klienta wewnętrznego i zewnętrznego.