BPM Risk 
Najlepsza platforma
wsparcia procesu zarządznia ryzykiem!

RISK to zaawansowana platforma wspierająca analizę ryzyka. Jest kompleksowym narzędziem wykorzystywanym przez największe przedsiębiorstwa i instytucje w Polsce. Ma zastosowanie w analizie ryzyka strategicznego, operacyjnego – ERM i GRC, bezpieczeństwa informacji - ISO  27001, ciągłości działania - ISO 22301, ryzyka zarządzania projektami. Jest znakomitym narzędziem umożliwiającym wdrożenie praktyk zawartych w ISO 31000, COSO itp.