Lean idea

"70% naszych decyzji zakupowych
  podejmujemy w oparciu o to,
  jak jesteśmy traktowani jako ludzie,
  a tylko 30% bazuje na właściwościach produktu."
  John McKean

Sprzedaż to umiejętność efektywnej komunikacji. To od niej zależy, czy Klient będzie miał szansę poznać nasz produkt, czy usługę. To ona pozwala zminimalizować ryzyko związane z zakupem oraz odpowiedzieć na własciwe potrzeby i oczekiwania.