Lean

    
  Demokryt

ITIL, ISO 20000, COBIT, ISO 27001, ISO 22301, TOGAF, i wiele innych standardów zarządzania obszarem teleinformatyki, mnogość wykorzystywanych systemów i technologii powodują często potęgowanie ilości pracy wykonywaneh przez pracowników działów IT oraz chaos wśród użytkowników IT. Rosnąca liczba procedur, instrukcji, nadmiarowe zakupy, niewykorzystane systemy i sprzęt, brak świadomości użytkowników powodują wzrost kosztów funkcjonowania organizacji.

Jeśli zastanawiasz się nad:

  • obniżką kosztów,
  • wzrostem efektywności ludzi i zasobów materialnych,
  • osiągnięciem lepszej jakości i organizacji pracy

powinieneś pomyśleć o wdrożeniu Lean IT w swojej firmie.