Zarządzanie wizualne – metoda wykorzystywana do przekazywania informacji pracownikom w sposób łatwo przyswajalny.

Pozwala na szybką ocenę bieżącej sytuacji i w sposób natychmiastowy reagować na wszelkie zakłócenia. Wykorzystuje metody wizualne, aby przedstawiać informacje takie jak: minimum i maximum zapasów, procent wykonania normy, ilość błędów jakościowych, informacje dotyczące zamówienia klienta, informacje dotyczące bieżącej sytuacji firmy (BHP, dział finansowy).

Korzyści:

 • informacje – widoczne są wszystkie informacje niezbędne do efektywnej kontroli zapasów, bezpieczeństwa czy jakości, zapobiegając marnotrawstwu czy nieprawidłowym zachowaniom pracowników,
 • zidentyfikowanie nieprawidłowości – dzięki wizualnemu przedstawieniu informacji czy materiałów,  w szybki i prosty sposób Twoi pracownicy mogą zidentyfikować występujące  nieprawidłowości,
 • promowanie właściwych postaw pracowników – narzędzia wizualne opisujące standardowe sposoby postępowania przyspieszają oraz zwiększają poziom dostosowania się Twoich pracowników do obowiązujących standardów w organizacji,
 • w sposób efektywny wspiera metodę 5S – przyczyniając się do zwiększania poziomu doskonalenia procesów w Twojej firmie.

 Pozostałe techniki:

 1. Kaizen (więcej)
 2. Kanban (więcej)
 3. SMED (więcej)
 4. Zarządzanie wizualne (więcej)
 5. 5S (więcej)
 6. Poka-Yoke (więcej)
 7. Karta Stanowiska Pracy (więcej)
 8. Supermarket (więcej)
 9. Stumień Wartości (więcej)
 10. Analiza Problemów (więcej)

Powrót do Lean Management