Proces

  "Działanie bez myślenia
   jest jak strzelanie bez celowania."
   Bertie Charles Forbes

W tradycyjnym ujęciu funkcjonowania organizacji pierwszoplanową rolę odgrywają zadania przyporządkowane konkretnym jednostkom organizacyjnym. Skupiają się one tylko i wyłącznie na zadaniach im powierzonych i nie rozpatrują swojej działalności w ramach organizacji, jako elementu stanowiącego część wartości dodanej organizacji. Niezależnie od tego czy rozpatrujemy perspektywę wartości dodanej dla organizacji czy też dla klienta finalnego, każda komórka organizacyjna oraz zadania przez nią wykonywane są ważne dla osiągnięcia ostatecznego zysku organizacji (lub zysku dla klienta).