Naglowek UE

 
Spółka Blue Energy realizuje projekt wpsółfinansowany ze środków UE
 
W ramach projektu Spółka projektuje trzy nowe usługi:
1. Zarządzanie podatnościami - to element usług cyberbezpieczeństwa mający na celu odnalezienie słabości organizacji lub systemu teleinformatycznego, która może być  wykorzystana przez atakującego.
2. Automatyczne pentesty - to testy aplikacji i systemów wykonywane automatycznie, bez udziału ekspertów i konsultantów. 
3. Zespół reakcji na incydenty - to bardzo oczekiwany przez klientów element usługi cyberbezpieczeństwa związany ze zdalnym i bezpośrednim wsparciem w przypadku zaistnienia incydentu bezpieczeństwa związanego najczęściej z wyciekiem danych, oraz ulepszy i zautomatyzuje grupę usług cyberbezpieczeństwa.
W ramach projektu Wnioskodawca zakupi usługi doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego. W ramach procesu projektowego zostaną opracowane nowe i znacząco ulepszone usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zakupione usługi doradztwa dotyczyć będą przebudowy dotychczasowych, w celu zwiększenia atrakcyjności poprzez automatyzowanie i robotyzację usług oraz zapewnienie łatwiejszego zrozumienia celów usług, sposobów jej świadczenia, a przede wszystkim odpowiedniej komunikacji korzyści usług dla potencjalnych Klientów. Usługi doradcze będą również dotyczyły wdrożenia nowych usług komplementarnych celem zapewnienia lepszego pokrycia
potrzeb Klientów oraz wymagań prawnych z zakresu cyberbezpieczeństwa. 
Projekt obejmuje również realizację inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu polegającej na zakupie licencji oprogramowania niezbędnego do robotyzacji i automatyzacji usług cyberbezpieczeństwa wdrożenia usługi analizy podatności oraz automatycznych pentestów. Projekt jestpodzielony na cztery etapy: strategia , projekt i prototyp usług, zakup systemów i testowanie usług.
 
- cele projektu,
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności usług realizowanych przez Spółkę Blue Energy zajmującą  się doradztwem w dziedzinie bezpieczeństwa organizacyjnego poprzez zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności rynkowej obecnie realizowanych usług oraz opracowanie usług komplementarnych.
Zaprojektowanie nowych i przeprojektowanie starych usług zostanie zrealizowane w oparciu o innowacyjne technologie związane z automatyzacją i robotyzacją usług.

- planowane efekty,
Dzięki wdrożeniu nowych i przeprojektowaniu starych usług Spółka będzie mogła w sposób kompleksowy zaspokajać potrzeby Klientów z zakresu cyberbezpieczeństwa, przy zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawnymi oraz dzięki automatyzacji i robotyzacji przy zachowaniu efektywności kosztowej.
Dodatkowym celem jest również dotarcie do klientów z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie nowych kanałów i sposobów komunikacji usługi.  
 
- wartość projektu 
973 000,00 PLN

- wkład Funduszy Europejskich.  
567 850,00 PLN
 
Zapraszamy do uczestnictwa w szacowaniach i postepowaniach zakupowych w ramach projektu: OGŁOSZENIA