BPM urlop
Delegacja i urlopy
Użyteczne narzędzia wspierające
codzienne procesy organizacji!

Moduł Urlopy wspieraja przebieg procesu planowania i udzielania urlopów oraz innych nieobecności wynikających zarówno z wymagań Prawa Pracy jak i innych umów wspołpracy.

Moduł Delegacja wspiera proces planowania. udzielenia i rozliczenia delegacji krajowej i zagranicznej.