BPM ciaglosc3
Moduł Ciągłość Działania -
automatyzacja BIA, BCM, BCP

 

System jest przebojem rynkowym wykorzystywanym przez szeroką grupę Klientów dbających o zapewnienie ciągłości realizowanych procesów.

Umożliwia wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania ciągłością działania opartego o wymagania normy ISO 22301 i dobre praktyki zarządzania kryzysowego. 

Doskonale sprawdza się również w zakresie zarządzania Infrastrukturą Krytyczną.