BPM BHP   
Moduł zarządznia
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Moduł BHP to doskonałe narzędzie wspierające budowę i doskonalenie systemu BHP opartego na wymaganiach norm PN-N-18001, OHSAS i wymaganiach prawnych.

Wykorzystywany jest przez najwieksze polskie przedsiębiorstwa.