BPM cele
 
Moduł cele i wskaźniki -
pomiar procesów, zabezpieczeń,
automatyzacja wdrażania strategii.

Aplikacja umożliwia stworzenie powiązanych ze sobą celów na różnych poziomach zarządzania. Dla celów określamy mierniki w postaci formuł matematycznych, a system aktualizuje wyniki, raporty i wymusza działania doskonalące.