optymalizacja

"Nie należy lekceważyć drobnostek,
  bo od nich zależy doskonałość."
  Michał Anioł

Mechanizmy rynkowe, wzrost podaży, premiują potrzeby Klienta i stawiają go w centrum zainteresowania biznesu. Konkurencja i dążenie do zapokojenia coraz to nowych potrzeb Klienta w lepszy, efektywniejszy sposób, wymuszaja na organizacjach ciągłą zmianę. Czas kryzysu pokazał, że tylko Ci którzy opanowali zarządzanie zmianą osiągają sukces i potrafia go wykorzystać do ekspansji.