Naglowek

 

Dostarczenie sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski” 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami postępowania oraz do składania ofert!

Poniżej dokumenty zapytania.