Skaner danych osobowych

Rozwiązanie ma na celu identyfikację zbiorów danych osobowych i informacji wrażliwych na poziomie zasobów plikowych oraz baz danych.

Rozwiązanie działa w ramach modelu klient - serwer. Rozwiązanie wymaga uruchomienia programu (agenta) na hostach stanowiących zasoby docelowe. Uruchomiony w powłoce systemu operacyjnego agent wykonuje skanowanie dla lokalnych zasobów plikowych, a raportowanie odbywa się na platformie BPM.

Ogólna zasada działania jest następująca:

 1. System umożliwia zarządzanie agentem i jego konfigurację, w tym reguły i słowniki wyszukiwania. Umożliwia tworzenie wyrażeń regularnych / kryteriów wyszukiwania dla każdego ze skanów
 2. System umożliwia zdalną inicjację, zawieszenie i zakończenie procesu skanowania z poziomu platformy BPM. Uruchomienie agenta jest możliwe o wskazanych godzinach
 3. Agent identyfikuje pliki zgodnie z przyjętymi rozszerzeniami. Wykonuje pełne przetwarzanie na hoście klienckim dla lokalnego systemu plików.
 4. Agent otwiera strumień pliku i wyszukuje poszukiwany typ ciągu poprzez dopasowanie wyrażeń regularnych / słowników do zawartości pliku.
 5. W przypadku pozytywnego dopasowania agent zapamiętuje typ dopasowania i ścieżkę do pliku.
 6. Po zakończeniu skanowania agent przesyła do serwera BPM zapamiętaną listę plików wraz z typem dopasowania. Komunikacja jest szyfrowana.
 7. BPM generuje raporty ze wskazaniem plików, danych oraz ścieżki do plików.

Rozwiązanie działa dla następujących systemów operacyjnych:

 • Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
 • Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003
 • Red Hat Linux Enterprise, Fedora, Centos, Oracl Linux
 • Debian
 • Ubuntu

Skanowanie dotyczy wybranych typów plików. Rozwiązanie działa dla następujących rozszerzeń plików znajdujących się w pamięci trwałej hostów:

 • doc, docx, htm, html, dot, rtf, txt, xml, odt
 • xl*,odc, ods, csv
 • mdb, mde, accdb, accde
 • pdf (jako treść),

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z systemem i modelem licencjonowania.