strategia
"Dobry plan
  konsekwentnie wykonany dzisiaj,
  jest lepszy,
  niż idealny plan wykonany jutro."
  George Patton

Strategia to okreslenie celów, do których zmierza organizacja oraz sposobu ich realizacji. Jest to przepis na efektywne wykorzystanie zasobów organizacji. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie organizacji bez określenia celu i wskazania sposobu realizacji.