Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

 
Wejście w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stawia przed podmiotami realizującymi usługi kluczowe i usługi cyfrowe ogromne wyzwanie. Jest o pierwszy w polsce akt prawny który niezwykle kompleksowo i z nastawieniem na skuteczność, traktuje obszar bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa w szerokim zakresie. 
 
Bezpieczeństwo Usług Kluczowych/Cyfrowych to “osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia usług oraz zapewnienia obsługi incydentów” (cytat za Art. 3 Ustawy).
 
Musimy więc mieć świadomość wszystkich obszarów niezbędnych do zapenienia bezpieczeństwa.