KRI

Interoperacyjność to zdolność
współdziałania wszystkich
systemów teleinformatycznych
z rejestrami publicznymi Urzędu.

Zapewnia wyższe bezpieczeństwo i dostępność zgromadzonych danych, a także prowadzi do sprawniejszej obsługi klientów.