kontrola"Jeśli ktoś nie dba zbytnio o prawdę
  w sprawach drobnych,
  nie można mu ufać w sprawach
  istotnych."
  Albert Einstein

Przepisy dotyczące finansów publicznych nie eksponują korzyści, jakich może dostarczyć skutecznie wdrożona i realizowana kontrola zarządcza. Jest ona doskonałym narzędziem zarządczym i dostarcza danych do optymalizacji działania organizacji.

Z ustawy o finansach publicznych wynika jednoznacznie, że odpowiedzialność za decyzje podjęte w zakresie kontroli zarządczej spoczywa na kierującym jednostką, a więc w przypadku samorządów: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, staroście lub marszałku województwa.