jakosc

"Jakość to sposób myślenia,
  który powoduje, 
  że stosuje się i bez przerwy poszukuje
  najlepszych rozwiązań."
 Edward Deming

Zarządzanie jakością zgodnie ze standardem ISO 9001 przestało być wyzwaniem dla organizacji XXI wieku. Liczne wdrożenia, często nie najlepszej "jakości", tzn. oparte o gotowe szablony, niedostosowane, nieprzemyślane i zbiurokratyzowane, powodowały powstanie systemów zarządzania jakością, które przynoszą więcej szkód niż pożytku, a już na pewno nie przynoszą korzyści finansowych.