projekty 
Zarządzanie projektami polega na
właściwym realizowaniu rzeczy właściwych!

Osiągnięcie sukcesu przez organizację wymaga realizacji działań rozwojowych, przy wykorzystaniu skończonych zasobów, takich jak: pracownicy, technologie, wiedza, środki finansowe. Właściwy sposób realizacji gwarantuje dopasowana do stopnia złożoności działań oraz struktury organizacyjnej metodyka zarządzania projektami.

Coraz częściej jednak od odpowiedzi na pytanie: „Jak właściwie realizować?" , staje się pytanie „Co realizować?". W naszych organizacjach wiele czasu i zasobów jest marnotrawione na realizację rzeczy niewłaściwych, działań pozornych, nie przynoszących organizacji wartości dodanej. Dlatego właściwy dobór projektów poprzez zarządzanie portfelem projektów, staje się często istotniejszą kwestią.