Ryzyko

"Tylko wtedy uda nam się pojąć,
  jak wielkim cudem jest życie,
  gdy będziemy gotowi przyjąć
  niespodzianki,
  jakie niesie nam los."
  Paulo Coelho

Ryzyko oznacza miarę/ocenę zagrożenia czy niebezpieczeństwa wynikającego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych, albo z możliwych konsekwencji podjęcia decyzji.