ECO

Szacunek do siebie zbudujesz
poprzez szacunek do otoczenia.

    

Każda organizacja realizuje cele strategiczne, najczęściej ukierunkowane na maksymalizację zysku, działalność charytatywną, czy też wspierającą obywatela. Należy jednak pamiętać, iż realizacja tych celów nie może odbywać się wszelkim kosztem. Liczne przepisy prawne oraz odpowiedzialność społeczna, która odgrywa istotną rolę w budowaniu wizerunku organizacji i produktów determinują podjęcie działań ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego.