BPM korespondencja
Obieg korespondencji i 
dokumentowanie sprawy

Obieg dokumentów przychodzących, wychodzących, zarzadzanie dokumentacją dotyczącą sprawy, to najczęstszy powód wdrażania systemów elektronicznego obiegu dokumentów (EOD, DMS, BPM). 

Notoryczne gubienie sie dokumentów, trudne pytania od Klientów: "Co się stało z moją sprawą?", przekraczanie terminów opiniowania i dekretacji, brak powiązania pisma wychodzącego z przychodzącym.